Positioneringen

Vaak ben je tijdens je werk niet bezig met de ‘hele’ stad, maar gaat de aandacht uit naar een specifiek onderdeel hiervan. Dat kan een gebied zijn, een project of een (beleids)thema. In het Positioneringshuis zijn daarvoor concrete uitwerkingen opgenomen van het onderscheidende Haagse DNA. Hier kun je vinden wat een bepaald onderdeel van de stad bijzonder en echt Haags maakt. Zo wordt het nog makkelijk om met de het Haagse DNA aan de slag te gaan.

Bekijk het positioneringshuis

 

Wanneer een plek in het positioneringshuis?

Of iets als uitwerking een plek heeft in het Positioneringshuis hangt van een aantal zaken af. In de eerste plaats moet er rond het onderwerp veel te gebeuren staan qua ontwikkeling, planvorming, communicatie, marketing of acquisitie. Daarnaast moet er met de uitwerking een goede aansluiting te maken zijn op de stadsbrede Haagse sfeer- of beeldbepalers. Mis je een uitwerking in het Positioneringshuis? Neem contact met ons op!

Bekijk het positioneringshuis

Instructievideo Haags Positioneringshuis

Introductievideo Haags Positioneringshuis

Den Haag heeft een unieke identiteit, het onderscheidende Haagse DNA. Het is goed om hiermee rekening te houden bij het maken van keuzes voor de stad en in de manier waarop de stad zichzelf presenteert. Pas als je de kwaliteiten van de stad kent kun je deze ook koesteren, versterken en met overtuiging uitdragen. In het positioneringshuis is het Haagse DNA vertaald naar concrete onderwerpen. Weten hoe je werkt met het Positioneringshuis? Bekijk deze video.