De Haagse merkwaarden

Den Haag is een stad met internationale allure, maar voelt vaak als een dorp. Klinkt tegenstrijdig hè? Dat is één van de dingen die Den Haag zo eigen maakt. Elke dag wordt hier gewerkt aan wereldwijde uitdagingen en tegelijkertijd is het een compacte stad van maar 550.000 inwoners. Een relatief kleine stad die wereldwijd verschil maakt. Dat is Den Haag.

Den Haag is bijzonder. Het is de enige Nederlandse grote stad aan zee. Hagenaars ervaren de stad als een grote verzameling dorpjes met elk een eigen karakter. Mensen groeten elkaar op straat en kennen elkaar. De verschillen tussen alle stukjes Den Haag schuren soms, maar dat is tegelijkertijd ook wat de stad zo leuk maakt.

Plekken met veel groen wisselen af met hoge gebouwen. In elke wijk is wel iets unieks te ontdekken. Bewoners en bezoekers kunnen op een mooie dag genieten aan het strand, terwijl een paar kilometer verderop belangrijke zaken worden besproken die het hele land aangaan. Omdat dagelijks de belangen van anderen op de agenda staan, zijn bewoners betrokken bij wat er in Nederland en in de wereld gebeurt. Niet voor niets weten startende ondernemers Den Haag steeds vaker te vinden als zij werken aan iets dat de wereld net een beetje mooier maakt.

De Haagse eigenschappen zijn onderverdeeld in sfeer- en beeldbepalers, die je kunt toepassen bij communicatie met Hagenaars, ontwikkeling van de stad, het maken van beleid en toekomstplannen of wanneer je marketingactiviteiten inzet om onze stad op de kaart te zetten.

Bij het werken met het Haagse DNA kun je de sfeerbepalers eigenlijk altijd toepassen. Bij de beeldbepalers is dat niet altijd het geval, maar het kan vaker dan je denkt. Dus wees creatief en probeer hierbij aansluiting te zoeken!

Sfeerbepalers

Sfeerbepalers beschrijven het kenmerkende Haagse gevoel dat de stad oproept en de mentaliteit van de Hagenaar.
Foto: Zicht op de Hofvijver, het Mauritshuis en het Binnenhof.
Foto: De Haagse skyline
Foto: De Hofvijver en het Binnenhof
Sfeerbepalers

Stedelijk in de menselijke maat

Den Haag is stedelijk in de menselijke maat. Alle voordelen van de grote stad, maar met dorpse charme.  De stad is volop in ontwikkeling, maar Hagenaars zijn gesteld op wat er is.

‘Den Haag voelt enerzijds als een metropool en anderzijds als een gemoedelijke stad.

Den Haag is een fijne plek om te wonen. Vanuit de Binnenstad fiets je langs het Vredespaleis, door het groen zo naar Scheveningen. Historische gebouwen wisselen af met parken en veel groen. De komende jaren groeit de stad sterk. Het is belangrijk om de menselijke maat te blijven bewaken.

Bekijk een recent voorbeeld

Sfeerbepalers

Verfrissend dankzij contrasten

Den Haag is een stad vol contrasten. Veel van die contrasten zijn onbekend. Dat biedt de kans om onverwacht te verfrissen. De stad staat bekend om de politiek, maar wie kent alle bijzondere startups in Den Haag? Hetzelfde geldt voor het strand. Iedereen kent Scheveningen, maar wie weet dat Den Haag één van de grootste surfcommunities van Europa heeft? Bijna iedereen kent het Mauritshuis en het Meisje met de Parel, maar wie kent de Haagse street art?

‘Door de onverwachte contrasten te koesteren en uit te dragen, heeft Den Haag de kracht om te verfrissen.’

Bekijk een recent voorbeeld

Sfeerbepalers

Maatschappelijk betrokken

Den Haag is een stad met relatief forse uitdagingen op sociaal gebied. Veel Hagenaars zetten zich in voor de stad. Van het schoonhouden tot de buurt tot acties voor ouderen of mensen in de problemen. Deze maatschappelijke betrokkenheid is er misschien ook omdat Den Haag het regeringscentrum en de internationale stad van vrede en recht is. Of is Den Haag dat juist geworden omdat het al veel langer in onze genen zit? Hoe dan ook, mensen komen vanuit  alle hoeken in de wereld naar Den Haag om vanuit hier te werken aan een rechtvaardige, betere en veilige wereld.

‘De maatschappelijke uitdagingen die in Den Haag spelen zijn soms fors, maar we kijken niet weg en zijn verbonden met elkaar en de wereld.’

De vele culturen en nationaliteiten maken van Den Haag een levendige en veelzijdige stad. Er liggen kansen om hier nog meer Hagenaars bij te betrekken.

Bekijk een recent voorbeeld

Beeldbepalers

Beeldbepalers beschrijven de kenmerkende Haagse kwaliteiten die te maken met het fysieke karakter van de stad en de rol die Den Haag speelt in Nederland en de wereld.
Foto: Scheveningse pier en strand.
Foto: Scheveningse Pier
Foto: Den Haag centrum
Beeldbepalers

Stad van vrede en recht

Den Haag is dé internationale stad van vrede en recht. Al honderden jaren wordt hier hard gewerkt aan internationale principes voor de democratie en de rechtsstaat. Maar dat is niet alles. De laatste jaren maakt Den Haag een belangrijke ontwikkeling door. Studenten, startups en scale-ups vestigen zich in Den Haag om vanuit hier te werken aan een rechtvaardige, veilige en betere wereld.

Bekijk relevant materiaal

Beeldbepalers

Stad aan zee

Den Haag is de enige grote Nederlandse stad aan zee. De kustlijn van 11 kilometer is één van de belangrijkste redenen waarom Hagenaars hun stad zo’n fijne plek vinden om te wonen. Jaarlijks trekt Scheveningen, de belangrijkste badplaats van Nederland, miljoenen toeristen. De zee is ook steeds meer een bron voor het ontwikkelen en testen van innovaties op het gebied van klimaat en energie.

Bekijk relevant materiaal

Beeldbepalers

Regeringscentrum

Den Haag is hét centrum van de nationale politiek en overheid. Je ziet in Den Haag overal bewijs van de rol die de stad speelt voor Nederland. Niet alleen rond het Binnenhof, de Tweede Kamer of de ministeries, maar ook op andere plekken in de stad. Statige panden en moderne kantoorgebouwen huisvesten adviesorganen, wetenschappelijke instituten, uitvoeringsinstanties en belangenorganisaties. Den Haag biedt ook, letterlijk in het geval van het Malieveld, ruimte aan demonstraties en tegengeluid.

Bekijk relevant materiaal